Zespół

Alma Laber-Tomaszewska Dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu ATHA Sp. z o.o.

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w księgowości i zarządzaniu finansami. W tym okresie pełniła funkcje m.in.: kontrolera finansowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego w międzynarodowych firmach.

W 2012 roku ukończyła kurs w zakresie zarządzania w Anderson Graduate School of Management na University of California, Los Angeles.

W 2014 uzyskała wpis na listę doradców podatkowych.

Irena Laber Członek Zarządu ATHA ACM Sp. z o.o.

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej). Posiada prawie 30-letnie doświadczenie księgowe.

W 2000 roku uzyskała uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, świadectwo kwalifikacyjne nr 20666/00.

Od 2002 Członek Zarządu ACM System Sp. z o.o. (obecnie ATHA ACM Sp. z o.o.).