Pakiet Optymalny

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Pakietem Optymalnym, który oferujemy jako wypracowany przez nas standard obsługi, niezbędny dla każdej firmy.
Proponujemy również opcje rozszerzeń, dzięki którym dostosujemy naszą usługę do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

Pakiet Optymalny Opcje rozszerzeń
1. prowadzenie kompletnej ewidencji rachunkowej zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości

  • - przygotowanie Polityki Rachunkowości we współpracy z klientem – do zatwierdzenia przez Zarząd spółki
  • - przygotowanie planu kont dostosowanego do specyfiki klienta
  • - dekretowanie i księgowanie dokumentów
  • - prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, naliczanie amortyzacji
[check]wg ustawy o rachunkowości MSR lub US GAAP
2. przygotowanie miesięcznego rachunku wyników i bilansu [check]wg wzoru z ustawy o rachunkowości (PDF) wg indywidualnych ustaleń
3. przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [check]w terminie wynikającym z ustawy w terminie uzgodnionym z klientem
4. obliczenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych należności na podatek dochodowy od osób prawnych oraz złożenie deklaracji w imieniu klienta (CIT8) [check]
5. prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług, przygotowanie deklaracji miesięcznych/kwartalnych (VAT-7, VAT-UE) [check]
6. przygotowanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS) i złożenie elektronicznie w imieniu klienta [check]
7. przygotowanie obowiązkowych sprawozdań dla NBP i złożenie elektronicznie w imieniu klienta [check]
8. roczne potwierdzanie sald rozrachunków zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości [check]
9. okresowe przygotowanie zestawienia otwartych rozrachunków z nabywcami i dostawcami [check]miesięczne lub kwartalne tygodniowo lub co 10 dni
10. reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniu kontrolnym, współpraca z instytucjami kontrolującymi (Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, NBP) [check]
11. archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej [check]do 5 lat powyżej 5 lat
12. rejestracja podatnika: przygotowanie zgłoszeń oraz zgłoszeń aktualizujących NIP-8, VAT-R (na życzenie) [check]
13. przygotowanie i złożenie deklaracji PCC (na życzenie) [check]
14. udostępnienie wzorów wybranych, najczęściej używanych formularzy i wzorów umów [check]
15. okresowe generowanie wezwań do zapłaty [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
16. sprawozdania dla celów zarządczych, analizy finansowe [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
17. pakiet informacji konsolidacyjnych [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
18. sprawozdania na potrzeby giełdy papierów wartościowych [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
19. rozliczenie i księgowanie otrzymanych dotacji unijnych [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
20. prowadzenie ksiąg w systemie księgowym klienta (częściowe lub pełne) [nocheck] wg indywidualnych ustaleń