Pakiet Optymalny

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Pakietem Optymalnym, który oferujemy jako wypracowany przez nas standard obsługi, niezbędny dla każdej firmy.
Proponujemy również opcje rozszerzeń, dzięki którym dostosujemy naszą usługę do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

KADRY Pakiet Optymalny Opcje rozszerzeń
1. prowadzenie akt pracowników zgodnie z wymaganiami prawnymi na podstawie otrzymanych dokumentów [check]
2. kontrola kompletności akt osobowych, informowanie o ewentualnych brakach w dokumentacji [check]
3. przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz aneksów oraz informacji dodatkowej dla pracownika z art. 29 KP [check] dokumenty obcojęzyczne lub dwujęzyczne
4. dostarczanie aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów kadrowych – m.in. kwestionariuszy osobowych, oświadczeń pracowników, deklaracji PIT-2, skierowań na badania lekarskie (na życzenie) [check] dokumenty obcojęzyczne lub dwujęzyczne
5. kontrola upływających terminów szkoleń BHP oraz badań lekarskich. Okresowe przygotowanie zestawień terminów szkoleń BHP, badań lekarskich [check]
6. okresowe przygotowanie zestawień wykorzystanych i przysługujących urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych [check]
7. przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach i innych zaświadczeń dla pracowników [check]
8. przygotowanie świadectwa pracy dla zwalnianych pracowników [check]
9. obsługa ewentualnych zajęć komorniczych pracowników i zleceniobiorców [check]
10. archiwizacja dokumentacji kadrowej [check]do 5 lat powyżej 5 lat
11. Prowadzenie miesięcznej i rocznej karty pracy na podstawie dokumentacji czasu pracy prowadzonej przez zakład pracy. Ustalenie liczby nadgodzin, liczby godzin pracy nocnej.
PŁACE Pakiet Optymalny Opcje rozszerzeń
1. naliczanie wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas choroby, urlopu, zasiłków wypłacanych przez pracodawcę, potrąceń składek ZUS, podatku dochodowego, na podstawie dokumentacji czasu pracy prowadzonej przez zakład pracy [check]
2. przygotowanie listy wynagrodzeń do wypłaty w formie zestawienia PDF lub w formie pliku do importu w programie obsługującym przelewy (systemie bankowym) [check] wypłata wynagrodzenia za pośrednictwem biura
3. Przygotowanie listy płac do celów księgowych (wydruk PDF systemowy) [check] dokumenty obcojęzyczne lub dwujęzyczne
4. obliczenie należności publiczno-prawnych odprowadzanych od wynagrodzeń (ZUS, PIT) i podanie w formie wiadomości email lub pliku do importu w programie obsługującym przelewy, [check]
5. zgłaszanie zatrudnianych i zwalnianych pracowników do ZUS, zgłoszenia i wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego [check]
6. przygotowanie i złożenie deklaracji na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R) [check]
7. przygotowanie i złożenie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA, IWA) [check]
8. przygotowanie i złożenie deklaracji statystycznych (GUS) oraz PFRON [check]
9. Przygotowanie pasków wynagrodzeń dla pracowników (na życzenie), PDF [check]
10. Przygotowanie deklaracji rocznych PIT-11 i RMUA oraz złożenie do urzędów skarbowych [check]wysyłka do urzędów, PDF dla pracowników wysyłka bezpośrednio do pracowników
11. reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniu kontrolnym, współpraca z instytucjami kontrolującymi (ZUS, Urząd Skarbowy) [check]
12. zgłoszenie płatnika ZUS oraz aktualizacji danych płatnika (na życzenie) [check]
13. Przygotowanie regulaminu pracy i wynagradzania we współpracy z klientem, dla pracodawców zatrudniających 20 i więcej pracowników [check]w cenie przy umowie zawartej na okres powyżej 1 roku dokumenty obcojęzyczne lub dwujęzyczne
14. Przygotowanie regulaminu ZFŚS we współpracy z klientem, rozliczanie wypłat z funduszu [check]w cenie przy umowie zawartej na okres powyżej 1 roku dokumenty obcojęzyczne lub dwujęzyczne
15. naliczanie wynagrodzeń w podziale na działy, projekty lub inne wymiary analityczne [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
16. przygotowanie analizy składników oraz kosztów wynagrodzeń [nocheck] wg indywidualnych ustaleń
17. archiwizacja dokumentacji płacowej [check]do 5 lat powyżej 5 lat