Działalność społeczna

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi“.

W swojej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach i organizacjach. Zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami jest ważnym elementem prowadzonej przez nas działalności.

W roku 2016 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pt. „Bieg Firmowy”. Udział w akcji był bardzo spontaniczny. Poprzez formę pomocy: propagowanie zdrowego trybu życia, współzawodnictwo, współpracę w grupie i wzajemną integrację „Bieg Firmowy” na stałe wpisze się do kalendarza naszej działalności charytatywnej.

dzialanosc_spoleczna_image

http://biegfirmowy.pl/o-biegu/

Od 2009 r. wspieramy stowarzyszenie Osiedlowy Klub Sportowy ORZEŁ Pawłowice, które jest autonomicznym i jednosekcyjnym piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu. W 2015 roku nasze zaangażowanie i pomoc finansowa zostały docenione i otrzymaliśmy szczególne dla nas wyróżnienie – tytuł Srebrnego Sponsora.

podziekowanie-oks-orzel-thumb

http://orzelpawlowice.futbolowo.pl